Rodzaje kontenerów na odpady

Znajdź kontener na gruz na ekombud.pl.

Nie wszystkie śmieci powinny być wyrzucane do pojemników na surowce zmieszane lub wtórne. Dotyczy to najczęściej tych, które są generowane w czasie różnych prac budowlanych i renowacji, a także odrzutów przemysłowych. Muszą one zostać przetransportowane do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą zutylizowane zgodnie z przepisami o odpadach. W rozlicznych wypadkach mogą jednakże wyniknąć komplikacje związane z gromadzeniem oraz transportem śmieci. Aby się przed nimi ustrzec, należy wyposażyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Kontenery na odpady – typy

Najprostsze kontenery otwarte są dostosowane do przechowywania oraz transportu opakowań, gruzu, starych mebli i podobnych odpadów. Poza tym w użyciu są także kontenery uszczelniane, które bardzo dobrze zdają egzamin przy wywozie nieczystości płynnych i półpłynnych (m.in. tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane spojenia są także wymagane w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, takie jak trociny, granulaty bądź wióry metalowe. Proces ich załadunku usprawnia zamontowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najprostsze do przewożenia są rzecz jasna kontenery rolkowe, zaopatrzone w system usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery stalowe – dla jakich podmiotów?

Adresatami oferty producentów kontenerów na odpady są różne podmioty. Pośród nich można wymienić między innymi ekipy sprzątające i parające się opróżnianiem mieszkań, przedsiębiorstwa budowlane, jak również różnego typu zakłady wytwórcze. Na zakup kontenerów na śmieci decydują się podmioty świadczące usługi wywózki gruzu oraz odpadów wielkogabarytowych. Odnajmują je one klientom, a po wypełnieniu przewożą do punktu legalnego ich magazynowania lub recyklingu.

Adres firmy:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]