Jakie usługi świadczy tłumacz przysięgły języka rosyjskiego?

Tłumacz przysięgły rosyjski Kraków. Dowiedz się więcej na tlumaczalnia.pl.

Ubiegłe lata to okres napływu do Polski pracowników i studentów ze Wschodu. Najwięcej jest między nimi Rosjan oraz Ukraińców. To powoduje, że wzrosło zapotrzebowanie na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którego używa też duży odsetek obywateli Ukrainy. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te właśnie są niezbędne do rozpoczęcia nauki lub zatrudnienia w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich przypadkach są konieczne?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do przekładu różnego typu oficjalnych zaświadczeń wydanych przez organy państwowe z Białorusi, Rosji, Kazachstanu bądź Ukrainy. Należą do nich m.in. akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, dowody osobiste oraz prawa jazdy, certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, a także świadectwa ukończenia szkół i maturalne. Poza tym należy mu powierzyć tłumaczenia rejestracji pojazdów, dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Ważność tłumaczonych dokumentów sprawia, że na tłumaczu przysięgłym spoczywa ogromna odpowiedzialność. Z tej przyczyny, żeby pracować w tym zawodzie, trzeba otrzymać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien być absolwentem studiów lingwistycznych, a następnie zaliczyć egzamin państwowy, który potwierdzi jego umiejętności. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest ponadto posiadanie obywatelstwa UE oraz pełna zdolność prawna.

Adres firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]