Jakie korzyści daje ochrona osób i mienia?

Ochrona osób i mienia - kliknij w to miejsce po więcej informacji o tej usłudze.

Form zabezpieczania osób i mienia jest mnóstwo. Zalicza się do nich zatrudnienie agencji ochrony osób i mienia. Z pomocy takiej agencji najczęściej decydują się korzystać urzędy i właściciele przedsiębiorstw. Przybywa też osób prywatnych, które w ten sposób zamierzają chronić posiadany majątek.

Ochrona osób i mienia: z jakiego powodu warto zdecydować się na usługi agencji?

Do najczęstszych zdarzeń losowych, które mogą się przytrafić właścicielowi przedsiębiorstwa podczas jego nieobecności jest włamanie. Do zdarzenia tego może dojść nie tylko w przedsiębiorstwie, ale także w urzędzie. Oczywiście pracę potencjalnym włamywaczom można istotnie utrudnić, stawiając na antywłamaniowe drzwi oraz okna. Można też zamontować instalację alarmową. Wszystkie wymienione zabezpieczenia z pewnością utrudnią włamywaczom wejście do budynku. Bezpieczeństwo firm i urzędów, ale również znajdującym się w nich pracownikom oraz klientom, można zapewnić, korzystając z usług świadczonych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji możemy powierzyć bardzo różne obowiązki. Mogą oni objąć chroniony obszar stałym monitoringiem, mogą również patrolować teren czy ewidencjonować niepokojące zdarzenia, które zaobserwowano w obiekcie.

Ochrona osób i mienia – zalety dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 25 pracowników zobowiązany jest każdego miesiąca opłacać obowiązkowe składki na PFRON. Agencja ochrony, w której pracują osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, może natomiast uzyskać status Zakładu Pracy Chronionej. Firmy, które zdecydują się na ochronę swoich obiektów przez taką właśnie agencję, mają prawo do skorzystania z ulg na składki na PFRON. Ulga ta może wynieść nawet 65 procent. Na skutek tego w skali roku na obniżeniu składek wpłacanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można zaoszczędzić całkiem wysokie kwoty.

Adres firmy:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]