Jak rozwinąć kwalifikacje zawodowe? Postaw na profesjonalny coaching

Szukasz więcej wiadomości o coachingu Kraków? Znakomicie trafiłeś! Zajrzyj na janklusak.pl.

Całkowite użycie własnych możliwości może nie być proste. Niekiedy przyczyną kłopotów bywają przeszkody psychologiczne, innym razem po prostu brakuje nam motywacji. Bez względu na powód, tego typu problemy bywają niezwykle uciążliwe i właściwie hamują rozwój zawodowy bądź osobisty. Co więcej, przezwyciężenie ich bez pomocy osób trzecich jest nieraz jest niewykonalne lub przynajmniej karkołomnie trudne. Dlatego powinno się wspomóc się wiedzą zawodowców. Tym bardziej, że techniki wykorzystywane dzisiaj przez coachów w wielu przypadkach są nader skutecznym instrumentem w przezwyciężaniu przeszkód stojących na drodze do zdobycia zamierzonych celów.

Coaching. Jakie kwestie analizuje coach?

Współpraca z coachem rozpoczyna się od poznania się obu stron. Na starcie istotne jest niewątpliwie zbudowanie obopólnej ufności oraz szczególnego typu więzi, które są konieczne do tego, aby pojawiły się planowane efekty. W ciągu początkowych spotkań – które mogą być prowadzone za pomocą ogólnodostępnych komunikatorów albo przez telefon – coach pozna również cele, cechy charakteru i umiejętności swojego klienta oraz ustali z nim strategię działania. Podczas współpracy najczęściej prowadzi się kilka sesji coachingowych (w dwutygodniowych interwałach), które trwają mniej więcej 90 minut. Zamykające spotkanie jest natomiast sposobnością do ewaluacji działań oraz sprawdzenia, na ile klient będzie sobie radził z danymi przeszkodami samodzielnie. To, które zagadnienia będą analizowane w ciągu sesji coachingowych jest uzależnione od zamierzeń klienta – może to być podniesienie szeroko rozumianej satysfakcji z życia albo wzrost jego skuteczności.

Czy warto rozważyć skorzystanie z profesjonalnego coachingu?

Na profesjonalny coaching można zdecydować się w rozlicznych sytuacjach. Jedną z głównych pobudek przemawiających za skorzystaniem z pomocy coacha, jest dążenie do całkowitego wykorzystania skrytego potencjału w celu poszerzenia umiejętności zawodowych albo personalnych. Coach psycholog potrafi również realnie pomóc nam w podniesieniu komfortu życia, m.in. ucząc, w jaki sposób oswajać lęki oraz wzmacniając stopień zadowolenia.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]