Co mają na celu psychologiczne badania operatorów maszyn?

Na www.testybielsko.pl zlecisz badania operatorów Bielsko.

Badania psychologiczne większości z nas kojarzą się z długą i bardzo dociekliwą rozmową prowadzoną przez lekarza specjalistę, który chce poznać nasze rodzinne relacje. Okazuje się jednak, że takie badania znajdują także zastosowanie chociażby podczas określania zdolności do zatrudnienia osób, które zamierzają wykonywać zawód operatora dźwigu lub innego typu ciężkiego sprzętu.

Badania operatorów: jak wyglądają?

Badania psychologiczne operatorów maszyn budowlanych nie różnią się istotnie od tych, jakie muszą przejść kierowcy zawodowi. W związku z tym obejmują skrupulatny wywiad zbierany przez psychologa, testy temperamentalne oraz osobowościowe, testy aparaturowe i testy inteligencji. Bez wątpienia testów nie powinno się bać. Do ich wypełnienia należy podejść w sposób otwarty. Liczy się dokładność i szczerość zaznaczanych odpowiedzi. Jednak testy aparaturowe mają największe znaczenie w wypadku osób planujących wykonywać zawód operatora maszyn budowlanych. Pozwalają ocenić szybkość reakcji kandydata. Ustalając ją zyskujemy wiedzę, czy badana osoba będzie potrafiła w dość szybki sposób reagować na dynamicznie występujące w pracy sytuacje. Testy aparaturowe oceniają też predyspozycje do oceny prędkości obiektów pozostających w ruchu, widzenia przestrzennego i koncentracji uwagi. Wszystko to ma w przypadku operatorów maszyn budowlanych wielkie znaczenie.

Badania operatorów: kto zajmuje się ich wykonywaniem?

Badania psychologiczne operatorów maszyn może przeprowadzić wyłącznie psycholog, któremu udało się zdobyć uprawnienia psychologa transportu, a do tego wymagane jest ukończenie studiów podyplomowych. Należy pamiętać, że badanie psychotechniczne musi być co jakiś czas powtarzane. Trzeba tego pilnować, w przeciwnym razie można stracić uprawnienia do wykonywania zawodu. Przestrzegający przepisów pracodawca powinien odsunąć od pracy osobę, która nie posiada aktualnych badań psychotechnicznych.

Adres firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]