Badania operatorów – dlaczego są tak ważne?

Na http://bit.ly/2qLHeSA zamówisz badania operatorów Bielsko.

Do pracy w różnego rodzaju zawodach niezbędne są właściwe predyspozycje psychiczne. By sprawdzić, czy dana osoba je posiada, wykonuje się specjalne testy. By je wykonać, musimy wybrać się do pracowni psychologicznej, a na ich przebieg w największym stopniu wpływa rodzaj profesji, w jakiej chce działać badany. Inne testy przeprowadzane są w przypadku prawników, inne natomiast dla operatorów suwnic lub wózków widłowych. Jak nietrudno się domyślić, te drugie badania są wykonywane znacznie częściej. Warto zatem napisać parę słów na temat tego, jak one przebiegają, jakie akty prawne określają ich specyfikę oraz jakie zdolności okazują się w ich trakcie najważniejsze.

Zasady badań operatorów

Częstotliwość i charakter badań operatorów wózków paletowych i innych maszyn wykorzystywanych w fabrykach określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. W jego myśl badania operatorów powinny być przeprowadzane co trzy lub cztery lata, oprócz badanych po 50 roku życia – ci są zobowiązani do przechodzenia testów co dwa lata. Powinniśmy przy tym pamiętać, iż przebieg testów może być zmodyfikowany, jeżeli przeprowadzający je psycholog uzna, iż konieczne są inne badania albo poszczególne części okażą się w tym przypadku zbędne.

Badania operatorów – na co być gotowym?

Początkowym elementem badań operatorów jest badanie osobowości, mające najczęściej postać papierowego testu oraz test sprawdzający zdolności intelektualne. Później wykonywane są badania na refleks, opierające się najczęściej na naciśnięciu odpowiedniego przycisku po zapaleniu lampki oraz przetestowaniu tego, czy kandydat potrafi wystarczająco szybko zahamować. Badania operatorów to także testy możliwości postrzegania przestrzeni oraz wzorku – te ostatnie najczęściej wykonywane są w ciemni oraz z wykorzystaniem stereometru.

Adres firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]