Rozliczenie podatku VAT a metoda kasowa

Zainteresowany metodę kasową? Skieruj się tutaj.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zazwyczaj rozliczają się z fiskusem za pomocą metody memoriałowej, według której zobowiązanie zapłaty podatku VAT pojawia się w chwili wystawienia faktury za realizację usług bądź sprzedaż towaru. Niestety w takiej sytuacji urząd skarbowy nie docieka czy należność od kontrahenta wpłynęła na rachunek płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług następuje nie wcześniej niż po przelaniu płatności od kontrahenta.

Metoda kasowa – sposób na utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Nieterminowość w opłatach to nie rzadkość. Osoby z własną działalnością gospodarczą nieraz spotykają się z sytuacją, kiedy muszą co jakiś czas dopominać się od kontrahenta uiszczenia należności za wykonane usługi czy też sprzedane produkty. Jeżeli to zdarza się notorycznie, nawet dobrze działające przedsiębiorstwo może utracić płynność finansową, nie opłacić wszystkich podatków na czas i w rezultacie narazić się na wysokie grzywny nałożone przez fiskusa. Szczęśliwie tak zwani mali przedsiębiorcy, innymi słowy firmy których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się razem z podatkiem w kwocie 2 mln euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej odkładając tym samym termin rozliczenia się z podatku do momentu otrzymania wpłaty od kontrahenta. Mając na uwadze wskazany przez prawo limit z metody kasowej może skorzystać ewidentna większość polskich przedsiębiorców, lecz muszą oni mieć świadomość, że korzystanie z tej drogi rozliczenia działa także w odwrotnym kierunku. Gdy zatem sami mają problem z dotrzymaniem terminów opłat, nie będą mogli potrącić podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie uiszczą danej należności. Deklarację o chęci przejścia na metodę kasową zgłasza się się urzędowi skarbowemu za pomocą formularza VAT-R. Niezbędne jest również przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i obligatoryjne oznaczanie każdej wydanej faktury adnotacją “metoda kasowa”.

Metoda kasowa zmusza do ciągłego monitorowania otrzymywanych opłat

Metoda kasowa rozliczenia podatku Od towarów i usług jest często odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Na ogół powodem tego jest kwestia codziennego monitorowania wpływających płatności związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga bowiem skrupulatnego ich śledzenia, by nie przeoczyć terminu rozliczenia podatku VAT. W przypadku firm wysyłających każdego miesiąca do kilkunastu faktur nie powinno być z tym kłopotu. Natomiast już przy kilkuset dokumentach nadzór wpłat wpływających na rachunek firmowy może zajmować nawet parę godzin dziennie. Dla takich firm zalecanym rozwiązaniem, które gwarantuje oszczędność czasu oraz redukcję niebezpieczeństwa pomyłek przy księgowaniu, jest korzystanie z oprogramowania służącego do automatycznej obsługi należności, jakim jest m.in. Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]