Nota księgowa na 40 euro – o tym powinien wiedzieć każdy przedsiębiorca

Na https://flobo.io/opoznienia-w-platnosciach/nota-ksiegowa-na-40-euro/ odnajdziesz wszystko, co warto wiedzieć o nocie księgowej 40 euro.

Każdy przedsiębiorca na pewnym etapie swojej działalności spotyka kontrahentów, którzy nie opłacają wystawionych im faktur w określonym terminie. Niecałą dekadę temu był to duży problem dla przedsiębiorców. Na szczęście od 2013 r. w przypadku pojawienia się zwłoki w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo umożliwia wystawianie spóźnionym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro.

Noty księgowe na 40 euro – wystawiać niezwłocznie czy stosować jako jeden z etapów procedury windykacyjnej?

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, iż wierzyciel może domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej rekompensaty zależy od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należność nie jest wyższa niż 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, jednak nie przekraczającej 50 tys. zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 roku może natomiast wystawić notę w wysokości 70 euro, a kiedy wysokość niespłaconej należności przewyższa 50 tys. zł – notę na kwotę 100 euro. Wypada podkreślić, iż taką notę można wysłać dłużnikowi natychmiast po wystąpieniu zwłoki w spłacie, na dodatek bez wymogu wcześniejszego upomnienia o upłynięciu terminu. Warto jednak rozważyć czy wysłanie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 (czy też więcej) euro nie zepsuje budowanych nierzadko przez długi okres czasu dobrych układów partnerskich. W końcu opóźnienie we wniesienia należności może być kwestią chwilowych problemów finansowych czy jednorazowego niedopatrzenia dłużnika, a nie jego celowym zabiegiem. Dlatego właśnie, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych etapów działań upominawczych.

Bezpłatny generator not księgowych – gdzie znaleźć?

W momencie, kiedy przedsiębiorca pierwszy raz decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak poprawnie trzeba określić jej wysokość w złotówkach, bowiem normy prawne mówią o nocie w walucie euro. Wskazówki w tym zakresie znajdują się we wspomnianym wyżej akcie prawnym – kwotę rekompensaty w złotówkach oblicza się biorąc za przelicznik średni kurs euro ogłoszony przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin spłaty za faktury.

Przedsiębiorców zapraszamy do wypróbowania bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego za darmo na stronie Flobo – autorskiej aplikacji do obsługi należności w firmach, która wyposażona jest również w wszechstronny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]