Kilka informacji o systemie rozliczeń SWIFT

System SWIFT - uzupełnij swoją wiedzę!

Pomimo, iż właściwie regularnie korzystamy z usług bankowych, masa osób po raz pierwszy dowiedziało się o istnieniu systemu SWIFT w 2022 roku w kontekście wdrożenia sankcji w stosunku do Rosji jako odpowiedź świata na konflikt zbrojny na Ukrainie. Ale system SWIFT wykorzystywany jest już od lat siedemdziesiątych XX w. i stanowi jeden z filarów wydajnego działania światowego rynku finansów.

Z systemu SWIFT korzystają nie tylko banki

SWIFT to skrótowiec od Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, czyli w polskim tłumaczeniu – Stowarzyszenia na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej. Na co dzień jednakże ten skrót stosuje się do określenia międzynarodowego systemu rozliczeń międzybankowych, bez którego realizacja przelewów międzynarodowych byłoby zdecydowanie zdecydowanie bardziej skomplikowane niż aktualnie. SWIFT to najpopularniejszy, jednakże nie jedyny działający dzisiaj system tego typu. Nie licząc przykładowo w Polsce korzysta się także z systemów: Elixir, SEPA oraz SORBNET.Na całym świecie wdrożone są też przeróżne systemy lokalne, obsługujące wyłącznie rozliczenia między bankami na obszarze danego państwa.

Czym zatem wyróżnia się system bankowy SWIFT? Obejmuje on nieomal wszystkie państwa na świecie, a przy tym stosują go nie tylko instytucje bankowe, których liczba dziś przekroczyła już 10 tys., ale też giełdy, domy maklerskie i masa innych podmiotów finansowych. Każdy uczestnik systemu bankowego SWIFT musi posiadać swój unikalny kod (BIC – Bank Identifier Code), złożony z 8 znaków (liter i cyfr). Praktykuje się także nadawanie kodu BIC oddziałowi banku, wtedy taki kod ma 11 znaków.

System rozliczeń SWIFT – prezentujemy kody BIC/SWIFT znanych banków w Polsce

Nawet jeśli zaledwie od czasu do czasu korzystasz z przelewów międzynarodowych, dobrze jest pamiętać kod BIC/SWIFT swojego banku, lub co najmniej wiedzieć jak szybko znaleźć taką informację. Niżej wymieniamy kody BIC kilku znanych banków, prowadzących placówki w Polsce.

– BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI: POLUPLPR
– Bank Millenium: BIGBPLPW
– BNP Paribas Bank Polska SA: PPABPLPK
– Pekao SA (z żubrem): PKOPPLPW
– mBank (BRE): BREXPLPWMBK
– PKO BP (w tym dla rachunków PKO Inteligo): BPKOPLPW
– Credit Agricole: AGRIPLPR
– Bank BPH: BPHKPLPK
– Getin Bank: GBGCPLPK
– BIC ALIOR BANK: ALBPPLPW
– Raiffeisen Bank Polska: RCBWPLPW
– CitiBank: CITIPLPX
– ING Bank Śląski: INGBPLPW
– Santander Bank Polska: (dawniej BZ WBK): WBKPPLPP

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]