Automatyczna windykacja należności – poznaj skuteczne rozwiązanie

Wszystko, czego należy dowiedzieć się o automatycznej windykacji, odnajdziesz na flobo.io/automatyczna-windykacja/.

Może być wiele przeróżnych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zakończone zlecenie. Problem z nieopłaconymi należnościami dotyczy nie tylko przedsiębiorców, którzy świadczą usługi dla biznesu, ale również podmioty z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Windykacja – działania, mające na celu ściągnięcie zaległości

Wierzyciel może dochodzić swojej własności poprzez windykację. Chociaż termin ten wielu osobom negatywnie się kojarzy, tak naprawdę oznacza to procedurę w ramach której prowadzi się w stosunku do dłużnika szereg działań dopuszczone w obowiązujących aktach prawnych. Działania te dążą do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, innymi słowy cykliczne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. O ile ta strategia windykacji okaże się nieskuteczna, następną opcją jest windykacja sądowa. Jeśli firma świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy nawet kilkuset klientów i co miesiąc generuje identyczną ilość faktur i paragonów, prawdopodobieństwo, że jakiś procent opłat nie zostanie wniesiony we wskazanym terminie bez wątpienia się zwiększa. W organizacji całego procesu księgowania wpłat pomoże polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która ma również moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – dodaj swoje harmonogramy działań

Robot Flobo nie tylko monitoruje, czy na konto rozliczeniowe wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w przypadku wykrycia jej braku w wyznaczonym czasie, inicjuje ona procedurę upominania o konieczności zapłacenia za fakturę. Właściciel firmy wykorzystujący to narzędzie może przygotować własne scenariusze czynności wszczynanych względem opieszałych klientów, określając m.in. odstęp czasu pomiędzy poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Przypomnienie o zbliżającym się terminie zapłaty za fakturę przesyłana jest z aplikacji także przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w poprzednim kwartale dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu lub którzy nie opłacili faktury w terminie w zeszłym miesiącu. Jeśli notyfikacje nie poskutkują, dalszymi krokami automatycznej windykacji należności prowadzonymi przez robota Flobo jest przygotowanie noty księgowej w wysokości 40 euro oraz zgłoszenie informacji o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Na koniec, gdy wyliczone wyżej działania okażą się bezskuteczne, aplikacja przekaże sprawę do e-sądu.

Zastosowanie aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza czas poświęcany na monitorowanie wpływających należności, a po paru miesiącach przynosi także wyraźną poprawę terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]